Formularz zgłaszania awarii

Na tej stronie mogą Państwo przesyłać do nas zgłoszenia awarii / usterek. Prosimy o korzystanie z udostępnionego formularza kontaktowego.
Nasz Serwisant skontaktuje się z Państwem niezwłocznie. Wysyłając do nas formularz akceptujesz naszą politykę prywatności.

Dane adresowe

Wprowadź adres pod którym wystąpiła awaria

Rodzaj awarii

Wybierz rodzaj awarii jaki wystąpił

Opisz objawy występującej usterki

Oświadczam, że znane są mi zasady eksploatacji instalacji PV oraz warunki gwarancji instalacji i urządzeń. W przypadku stwierdzenia przez serwisanta wystąpienia powyższej awarii na skutek okoliczności nie objętych gwarancją wykonawcy i producenta urządzeń zobowiązuję się do pokrycia kosztów awarii w dniu jej usunięcia.