Wskaźniki

Strona zawiera rzeczywiste redukcje zanieczyszczeń CO2 oraz moc wyprodukowaną z wybudowanych instalacji w ramach niniejszego projektu OZE.

Energia

Ilość wyprodukowanej energii

145.45 MWhe

Redukcja CO2

Ilość zaoszczędzonej emisji CO2

113.63 t CO2

Ilość instalacji

1 szt.

Fotowoltaika

Ilość instalacji

143 szt.

Solary

Ilość instalacji

142 szt.